Услуги

Услуги за комплексна сигурност


Охранителна фирма МОНФОРС предлага на своите клиенти услуги за комплексна сигурност в следните направления

Невъоръжена и въоръжена охрана

Обектова физическа – невъоръжена и въоръжена охрана на имуществото на физически и юридически лица – частни домове, офиси, представителсва, магазини, складове, предприятия, учебни и болнични заведения, хотели, административни сгради, строителни обекти, паркинги, лични МПС и др.имущество.Придружаване и опазване от посегателства на деца,ученици и възрастни хора. Охрана на семейства от специализиран екип, включително охранители – жени, специално обучени за целта.


Пожароизвестяване

• Проектиране, изграждане и поддържане на системи за пожароизвестяване и пожарогасене.
• Техническо поддържане и обслужване на пожарогасители.
• Противопожарно обследване на обекти.
• Схеми за евакуация.
• Провеждане на инструктажи по пожарна безопасност.


СОТ и контрол на достъп

• Доставка, проектиране и монтаж на електронни системи за сигурност – сигнално-охранителна техника.
• Видеонаблюдение.
• Системи за контрол на достъп.
• Биометричен контрол на достъп


Още услуги

• Обучение на охранители със сертификат.
• Курс за боравене с оръжие – издаване на удостоверение.
• Нотариус.
• Професионален домоуправител.
• Административно-правни решения.
• Защита на фирмени данни и интереси.

Вие сте в сигурни ръце ...