МОНФОРС ЕООД
СИГУРНОСТ
И ОХРАНА

отговорно и коректно отношение към клиентите си и индивидуални решения за всеки, който се нуждае от най-важното за нас и нашите семейства - сигурността.
Повече

Сигурност и охрана


„МОНФОРС” ЕООД е дружество вписано в ТР при АВ,оснвано 2010г. и притежаващо лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден от ГДОП – МВР,съгласно Закона за частна охранителна дейност за територията на гр. София.

„МОНФОРС” ЕООД

се ръководи от високи критерии за кадрови подбор и професионална подготовка на охранителния състав - обучението на кандидат служителите се извършва по програма, разработена от Академията на МВР, утвърдена от Директора на ГДОПолиция. На разположение са и охранители, обучени и сертифицирани от „Медиком консулт ООД”. Предимството на МОНФОРС е ползването на бивши служители от МВР и МО с дългогодишен професионален опит в охраната на държавни обекти. Охранителите се одобряват за пригодност.

„МОНФОРС” ЕООД работи в тясно сътрудничество с правоохранителните органи и стриктно спазва ЗЧОД и всички нормативни актове, регламентиращи охранителната дейност.„МОНФОРС” ЕООД е коректен и дискретен партньор при преодоляване на затруднения и рискови фактори, съпътстващи нормалното функциониране на Вашия бизнес и личен живот.

Повече

Вие сте в сигурни ръце ...